Telephone: 01369 705010

Established in 1641

English and Gaelic

English

Staff Stephanie Darkins – Teacher of English / Principal Teacher of English & Gaelic Tony McHugh – Teacher of English Kaitlin Black – Teacher of

Read More »

Gaelic

Course Overview “Tha ar sealladh ann an DGS, co-shìnte le feallsanachd Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, is e sin an t-amas gum faigh gach sgoilear

Read More »